Časovač na 30 sekund online

Poslední časovače

Nastavit časovač na 30 sekund

Na této stránce můžete spustit časovač odpočítávání 30 sekund. Po vypršení platnosti 30 sekund zazní zvolený zvukový signál. Pokud jste nastavili časovač na 30 sekund nevypínejte zvuk počítače a nezavírejte prohlížeč. Nechte zpětnou vazbu o práci časovače na 30 sekund.

Komentář
Vaše jméno: Další avatar Publikovat
Komentář zatím není. Nechte svou první recenzi!